Centrum terapii i informacji
Ubezwłasnowolnienie?
2015-02-09
Jak zmusić kogoś do leczenia - czy to możliwe? Jak go przekonać?
Artykuł wyjaśnia, dlaczego przymus (choć niekiedy konieczny) pomaga najmniej oraz jak zacząć rozmowę o naszych obawach dotyczących zwyczajów jedzeniowych bliskiej osoby. więcej...
Polecamy
20220105-091903-0000
Oferta współpracy
Nasi Partnerzy