Centrum terapii i informacji
Polskie książki naukowe i popularnonaukowe

 

"Wolę umrzeć, niż przytyć. Jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię"

 

Ira M. SackerMarc A. Zimmer

 

Zobacz opinie

 

 

Jedzenie i dieta stają się obsesją, która zagraża życiu. Pomimo, że specjaliści, a nawet media biją na alarm, w społeczeństwie, które wziąć faworyzuje szczupłą sylwetkę, coraz więcej ludzi woli umrzeć, niż przytyć.
Co to jest anoreksja?
Co to jest bulimia?
Jakie są ich przyczyny i symptomy?
Jak walczyć z destrukcyjnymi zaburzeniami?

 

"Natolatki na głodzie. Pokochaj swoje ciało! Nie daj się anoreksji i bulimii"

 

Agnieszka Sztyler - Turovsky

 

Zobacz opinie

 

 

"Od jutra dieta, jogging i fitness!" - mówisz co dnia. I zajadasz stres. Chipsami, lodami, czekoladą. Efekty jo-jo, kolejne diety, głodówki i obżarstwo. "Dlaczego to się przytrafiło właśnie mnie?!" - pytasz wściekła. Może trochę pocieszy cię to, że zaburzenia odżywiania to cena za twoje ambicje i twoją wrażliwość. Nie jesteś sama - to co ty przeżywa tysiące polskich dziewczyn. I nie tylko: bulimia nie ominęła Lady Gagi, a anoreksja Amy Winehouse. I choć wszyscy ci mówią: "Wyglądasz spoko!", ty czujesz się gruba. 

Nastolatkach na głodzie znajdziesz historie dziewczyn takich jak ty. I sposoby na pokonanie stresu inne niż czekolada. Dowiesz się, jak szukać pomocy, i poznasz ćwiczenia, które sprawią, że bardziej polubisz swoje ciało. A może nawet porzucisz podjadanie, by uzależnić się od... zdrowego stylu życia. Bo przecież chodzi właśnie o to, byś mogła wreszcie stojąc przed lustrem i powiedzieć: "Piękna kobieta? To przecież taka jak ja!".

 

"Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania"

 

Suzanne AbrahamDerek Llewelyn-Jones

 

Zobacz opinie

 

 

oraz

 

"Anoreksja, bulimia, otyłość"

 

Zobacz opinie

 

 

Ponad połowa dziewcząt i kobiet zalicza siebie do otyłych. Dążenie do osiągnięcia wymarzonej sylwetki powoduje odrzucenie przez nie tradycyjnych norm żywieniowych. To imperatywne dążenie często prowadzi do konfliktu wewnętrznego, rodzinnego, a w konsekwencji do rozwinięcia się groźnych w skutkach chorób, takich jak bulimia i anoreksja. Autorzy radzą jak bezpiecznie czuwać nad prawidłową wagą i nie popaść w pułapkę szkodliwego odchudzania się, jak cieszyć się życiem bez względu na ilość kilogramów, którą nosimy na sobie.

 

 

"Bunt ciała"

 

Alice Miller

 

Zobacz opinie

 

 

Najnowsza książka Alice Miller po raz kolejny burzy społeczne stereotypy dotyczące powiązań między metodami wychowawczymi w dzieciństwie a późniejszym losem krzywdzonych dzieci.
Analizując biografie znakomitych artystów i przypadki własnych klientów, dostrzega, jak destrukcyjną więzią jest związek dziecka, a później dorosłego człowieka z rodzicami, którzy maltretowali go w dzieciństwie.

Utrzymywanie takiej relacji, opartej na iluzjach i niespełnionych oczekiwaniach wobec rodziców, odbywa się kosztem zdrowia dziecka, a później dorosłego, bowiem ciało buntuje się przeciwko wymuszonym uczuciom, jak miłość czy wdzięczność.

Uświadomienie sobie strachu przed rodzicami i zrozumienie własnych, prawdziwych uczuć może pozwolić na uwolnienie się od niszczących więzi i wykorzystanie tłumionych sił witalnych na rozpoczęcie pełnego i szczęśliwego życie.

 

"Anoreksja, bulimia, otyłość"

 

Gerard Apfeldorfer

 

Zobacz opinie

 

 

Zaburzenia zachowań żywieniowych i nadwaga to odrębne problemy, dla których proponuje się różne podejścia terapeutyczne. Gerard Apfeldorfer, psychiatra i psychoterapeuta, opisuje towarzyszące im objawy, wyjaśnia złożone mechanizmy ich powstawania, przedstawia współczesne metody leczenia.

 

"Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się"

 

Barbara Józefik i in.

 

Zobacz opinie

 

 

Monografia ta jest pierwszą w Polsce próbą całościowego opisu problemu zaburzeń w odżywianiu się. Autorzy opracowania są pracownikami Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i należą do najbardziej doświadczonych zespołów terapeutycznych w Polsce, zajmujących się leczeniem zaburzeń jedzenia. Zaburzenia jedzenia występują głównie u młodych dziewcząt i kobiet. Są zjawiskiem, w którym ogniskują się podstawowe pytania i dylematy dotyczące tożsamości współczesnej kobiety. Na treść pracy składa się przegląd aktualnych poglądów na temat etiologii, przebiegu oraz leczenia anoreksji i bulimii psychicznej, wzbogacony o doświadczenia kliniczne ośrodka. Z uwagi na zainteresowania autorów paradygmatem systemowym ważną część pracy stanowi próba powiązania ze sobą poszczególnych teorii odnoszących się do rozumienia i leczenia zaburzeń odżywiania się. Istotnym walorem pracy jest klarowna struktura oraz prosty i zrozumiały język. Książka ta powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno lekarzy, psychologów, studentów medycyny i psychologii, jak i pacjentów oraz ich rodzin.

 

"Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania"

 

Barbara Józefik

 

Zobacz opinie

 

 

Prezentowana książka ma na celu zarysowanie kulturowego tła istotnego dla rozumienia znaczeń, których ciało jest nośnikiem, opisanie wielości dyskursów, w ramach których można interpretować zaburzenia jedzenia, w tym dyskursu narracyjnego, oraz, spójnie do tego ostatniego, przedstawienie założeń narracyjnej terapii anoreksji i bulimii.
Opisanie dyskursów ciała i jedzenia wydaje się szczególnie ważne dla poszerzenia rozumienia zjawiska podejmowania diety, ograniczania jedzenia i rozwoju zaburzeń odżywiania. Ma także znaczenie w procesie leczenia. Może być więc przydatne zarówno dla tych, którzy utożsamiają się z perspektywą kliniczną, psychoterapeutyczną, jak i dla badaczy wrażliwych na kontekst kulturowy czy osób zainteresowanych konstruowaniem projektów prewencyjnych.

 

"Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej"

 

Barbara Józefik

 

Zobacz opinie

 

 

"Prezentowana książka stanowi kontynuację moich wieloletnich zainteresowań i badań w zakresie zaburzeń odżywiania się oraz problematyki rodzinnej. Moje doświadczenia jako terapeuty rodzinnego, często pracującego z rodzinami osób chorujących na zaburzenia odżywiania się, stały się inspiracją do podjęcia badań omawianych w tej publikacji. (…) Obszarem zainteresowania objęta została, z jednej strony, problematyka więzi i autonomii w rodzinach pochodzenia pacjentek i w rodzinach pochodzenia ich rodziców, z drugiej – ocena funkcjonowania rodziny jako całości, wzajemna ocena relacji pacjentek z ich rodzicami i wreszcie ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek".

 

"Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży"

 

Barbara JózefikMałgorzata Wolska

 

Zobacz opinie

 

 

Dlaczego dzieci nie chcą jeść albo nie chcą przestać jeść? Niedowaga, otyłość a prawidłowa waga ciała? Moda na odchudzanie wśród współczesnych nastolatek - jak temu mądrze przeciwdziałać?
Książka napisana przez lekarki zajmujące się tym tematem od lat. Praktyczne porady, jak zapobiegać problemom żywieniowym i co robić, kiedy siępojawią.

 

 

"Jedzenie"

 

Iwona NiewiadomskaAgnieszka KulikAgnieszka Hajduk

 

Zobacz opinie

 

 

(...) Z różnorodności funkcji spełnianych przez jedzenie wynikają również nieprawidłowości w zakresie odżywiania. Jeśli chodzi o jedzenie, trudno wyznaczyć ostre granice między normą a patologią. Można jednak stwierdzić, że wymienione zaburzenia nie stanowią jednorodnej grupy, a do chwili obecnej zaledwie kilka z nich poznano na tyle dobrze, że wyznaczono kryteria ich diagnozowania. Analizując problemy występujące w anoreksji, bulimii, otyłości czy zespole gwałtownego objadania się, można wysunąć wniosek, że występują w nich cechy spełniające kryteria uzależnienia o charakterze czynnościowym, szczególnie dysfunkcje w zakresie okresowej lub stałej kontroli zachowań (...).

 

"Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej"

 

Anna Brytek-MateraAdriana Rybicka-Klimczyk

 

Zobacz opinie

 

 

Osoby z jadłowstrętem psychicznym i bulimią wzbraniają się przed jedze­niem, gdyż, ich zdaniem, przyjmowanie pokarmów powoduje przyrost masy i uniemożliwia osiągnięcie, jakże pożądanej przez nie, szczupłej sylwetki. Wyrzekają się własnych, naturalnych potrzeb na rzecz zrealizowania przyjętych społecznie i kulturowo standardów – szczupłości, pięknego ciała, cie­lesności. 
 
Warto zastanowić się, czy dążenie do ideału, jaki stanowi szczupła sylwetka, jest własnym pragnieniem czy też wynikiem nadmiernej in­ternalizacji poglądów propagowanych, głównie, przez środki masowe­go przekazu. Gdyby problem kultu cielesności nie był tak mocno ak­centowany przez współczesne media, czy młode dziewczęta i kobiety dążyłyby do bycia szczupłymi (ze względu na własne pragnienia a nie realizowanie potrzeb innych osób)? Do jakiego ideału dążą – własnego (wynikającego z wewnętrznej motywacji i przeświadczenia) czy spo­łecznie aprobowanego (będącego wynikiem zewnętrznej motywacji i dającego gratyfikację w postaci społecznej akceptacji)?
 
Lęk przed przybraniem na wadze, nadmierne zaabsorbowanie kształtem i masą ciała, nieustanne dążenie do posiadania szczupłej sylwetki i nieakceptowanie aktualnej, wyolbrzymianie rozmiarów własnego ciała prowadzą do postrzegania i oceniania go w katego­riach negatywnych. Problematyka książki dotyczy roli, jaką odgry­wa wizerunek ciała w mechanizmie powstawania i rozwoju zaburzeń odżywiania. Omówione zostały m.in. czynniki determinujące nega­tywny obraz ciała, koncepcje psychologiczne warunkujące zabu­rzenia odżywiania w kontekście wizerunku własnego ciała, proces internalizacji ideału propagowanej współcześnie sylwetki, postawy wobec jedzenia, syndrom gotowości anorektycznej oraz metody pra­cy terapeutycznej. 
 
 
"Obraz ciała-obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym​" 
 
 
 
 
 
 
 
Książka porusza problematykę wizerunku ciała w życiu kobiet i mężczyzn w kontekście zaburzeń odżywiania, otyłości, zaburzeń klinicznych i zdrowia.

Ważnym wątkiem jest psychologiczna (również kliniczna) analiza zaburzeń obrazu ciała przejawiających się w anoreksji, bulimii psychicznej, dysmorfofobii (subiektywne wrażenie zaburzenia obrazu estetyki własnego ciała, mimo braku widocznych defektów w wyglądzie), kompleksie Adonisa (informacje o męskim wizerunku ciała) oraz otyłości i nadwadze.

 

"Ciało w dobie współczesności"
 
 
 
 
 
 
 
Książka jest jedną z nielicznych monografii podejmującą rozważania na temat obrazu ciała, obrazu siebie oraz cielesności. Zaprezentowany zbiór prac wpisuje się w nowe obszary zainteresowań psychologii w Polsce.
 
Na treść pracy składają się artykuły dotyczące aktualnych wyników badań w zakresie obrazu ciała (w aspekcie zdrowia i choroby). Autorzy prezentują wielowymiarowe spojrzenie na omawianą problematykę, co pozwala na szerokie ujęcie, głównie w wymiarze psychologicznym i społecznym, zagadnień związanych z ciałem i jego wyglądem.
 
Teksty dotyczą charakterystyki obrazu ciała u osób ze strukturą osobowości borderline, doświadczania przez kobiety ciała traktowanego w kategoriach piętna jawnego (nadwaga) lub ukrytego (zaburzenia odżywiania), wpływu wskaźnika masy ciała na realny i idealny obraz siebie u mężczyzn z nadwagą, (nie)świadomości doznań płynących z ciała u osób z zaburzeniami odżywiania, wizerunku ciała u kobiet i mężczyzn hetero- i homoseksualnych, obrazu ciała w sporcie, charakterystycznych dla dziewcząt niezadowolonych z własnego ciała strategii radzenia sobie ze stresem oraz zasobów osobistych, postaw młodzieży w zakresie obrazu i odczuć wobec własnego ciała, problematyki modyfikacji ciała, wpływu emitowanych treści programu „Jak dobrze wyglądać nago” na wizerunek ciała kobiet oraz sposobu, w jaki oddziałują one na motywacje badanych do aktywizowania prozdrowotnych stylów życia, wpływu prezentacji kostiumów plażowych i bielizny na obraz siebie u kobiet i mężczyzn, przeglądu teoretycznych koncepcji psychoterapii ciała oraz teoretycznej analizy fenomenu komodyfikacji cielesności w erze późnonowoczesnej.
 
 
"Motylem będę czyli wszystko o odchudzaniu"
 
 
 
 
 
 
 
Książka kierowana do osób z nadwagą, oraz otyłych. Pokazuje zagrożennia wynikające z tej choroby, oraz metody zrzucenia wagi. Napisana przez dr Monikę Stołyhwo-Gofron, specjalistkę w leczenia osób z nadwagą i otyłością, oraz Agnieszkę Radzikowską - praktyka odchudzania.
 
 
"Anoreksja w rodzinie"
 
 
 
 
 
 
 
Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej książki.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy zawiera rozważania teoretyczne dotyczące wybranych zagadnień procesu wychowania w rodzinie.

W drugim rozdziale przedstawiono, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, teoretyczne założenia dotyczące anoreksji, jej istoty, kryterii diagnostycznych i modelu etiologicznego (ze szczególnym uwzględnieniem czynników rodzinnych).

Rozdział trzeci ma charakter informacyjno-poradnikowy, pozwala zrozumieć zarówno samą chorobę, jak i trudną sytuację całej rodziny osoby cierpiącej na anoreksję. W tym rozdziale rodzice otrzymują gotowe wskazówki, jak postępować z chorym dzieckiem i jak wspierać je w codziennej walce z chorobą.

W czwartym rozdziale zostały zaprezentowane założenia metodologiczne badań własnych oraz wyniki badań. Ze względu na jakościowy charakter badań Autorka zdecydowała się na liczne cytowanie wypowiedzi osób cierpiących na anoreksję i ich rodziców. Dzięki temu, mimo pewnych uogólnień, można spojrzeć na problem zawarty w temacie pracy przez pryzmat poszczególnych rodzin. Koncepcja badań własnych oparta została na metodach badań jakościowych, którymi objęto 30 rodzin osób cierpiących na anoreksję w całej Polsce. Zamieszkanie i uczestniczenie w codziennym życiu członków rodziny pozwoliło Autorce na swobodną obserwację oraz przeprowadzenie wywiadów zarówno z osobami chorymi, jak i ich rodzicami.
 

"Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie"

 

Beata Szurowska

 

Zobacz opinie

 

 

Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat zaburzeń odżywiania się – anoreksji i bulimii. Jej wyjątkowość polega na tym, że jest oparta nie tylko na literaturze, ale także na rzetelnych badaniach Autorki, która mieszkała w domach osób chorych. Dzięki temu mogła poznać codzienne życie tych rodzin, ich obawy, myśli, zwyczaje, by w tej książce ukazać anoreksję i bulimię z perspektywy osób, których te choroby dotyczą. Jest więc w niej tragizm, rozpacz, załamanie i bezradność, ale także perspektywa powrotu do zdrowia oraz normalnego życia i jedzenia.

 

"Opętanie (nie)jedzeniem"

 

Beata Ziółkowska

 

Zobacz opinie

 

 

U źródeł anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia leży to, co formowało jednostkę od najwcześniejszych momentów życia. Są to czynniki zarówno zewnętrzne (np. nieprawidłowe relacje w rodzinie czy wymóg szczupłej sylwetki upowszechniany przez media), jak i osobowościowe (m.in. wzmożona potrzeba perfekcjonizmu, skłoność do rywalizacji czy niekonstruktywne strategie radzenia sobie z problemami) oraz biologiczne (np. proces dojrzewania i związane z nim poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem).

 

"Ciało w kulturze i nauce"

 

Beata ZiółkowskaAnna Cwojdzińska

 

Zobacz opinie

 

 

Ciało dla każdego z nas jest źródłem wiedzy o sobie, a równocześnie rejestruje zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości; tym samym „Ja” fizyczne stanowi ważny wymiar zarówno osobistej tożsamości jednostki, jak i tożsamości społeczeństwa.
W niniejszym zbiorze proponujemy różne perspektywy ujmowania ciała, z jednej strony jako biologicznego organizmu rządzonego fizjologią i popędami, z drugiej – jako organizmu społecznego modelowanego przez kulturę.
Autorami książki są pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (psychologowie, poloniści, socjolog oraz lekarz):
Mariusz Chołody, Anna Cwojdzińska, Dorota Mroczkowska, Beata Przymuszała, Arkadiusz Robak, Anna Roszyk, Filip Rybakowski, Olga Sakson-Obada, Krzysztof Tryksza, Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska.

 

"Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w okresie adolescencji"

 

Beata Ziółkowska

 

Zobacz opinie

 

 

Spis treści: 


1. Anorexia nervosa i jej tło społeczne, 
2. Geneza Anorexia nervosa,

3. Syndrom gotowości anorektycznej i jego uwarunkowania, 
4. Charakterystyka ogólna programu badań własnych, 
5. Analiza wyników badań pilotażowych,

6. Analiza wyników badań przesiewowych, 
7. Analiza wyników badań właściwych.

 

"Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała"

 

Beata Ziółkowska

 

Zobacz opinie

 

 

 

Monografia poświęcona jest zagadnieniu psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji nieprawidłowej masy ciała dziewcząt w stadium adolescencji. Jakkolwiek, zwłaszcza w przypadku otyłości, udział determinant biologicznych, ekonomicznych oraz związanych ze stylem życia jest bezsprzeczny, to interesującym zagadnieniem jest analiza kwestii utraty kontroli nad przybieraniem na wadze czy też redukowaniem masy ciała w świetle zagadnień rozwoju człowieka, zdrowia oraz relacji społeczno-kulturowych. Oprócz teoretycznych rozważań dotyczących m.in. specyfiki otyłości oraz niedowagi, zaburzeń łaknienia mogących współistnieć z nienormatywną masą ciała, postrzegania masy ciała w kategoriach estetycznych oraz zdrowotnych - w pracy przedstawiono wyniki oraz analizę badań własnych. Weryfikacji empirycznej poddano nawyki żywieniowe dorastających dziewcząt, ich aktywność fizyczną, a ponadto samoocenę, planowanie przyszłości, retrospektywną ocenę relacji rodzinnych, a przede wszystkim ujmowanie nienormatywnej masy ciała w kategoriach choroby.

 

"Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole"

 

Beata ZiółkowskaJowita Wycisk

 

Zobacz opinie

 

 

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem. Tymczasem dla młodych ludzi zachowania te bywają drogą do realizacji ważnych potrzeb. Wzmacniają poczucie własnej wartości, bywają sposobem kontrolowania własnego życia lub strategią radzenia sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą kryzysowi tożsamości okresu dorastania. Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które pozostają w kontakcie z młodzieżą i czują się odpowiedzialne za wspieranie prawidłowego jej rozwoju. Kierują ją do wychowawców, nauczycieli i opiekunów szkół, internatów, szpitali, świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Osoby te często jako pierwsze odbierają sygnały o autodestruktywnych tendencjach wychowanków. Z odpowiednią wiedzą mogą stać się nieocenionym źródłem wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, przeciwdziałać pogłębianiu problemu, budzić motywację do korzystania z profesjonalnej pomocy oraz inicjować działania profilaktyczne wśród kolegów osób dotkniętych problemem autodestruktywności.

 

"Piękno w okresie dojrzewania. Spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym"

 

Beata ZiółkowskaMagdalena Weber

 

Zobacz opinie

 

 

Dojrzewanie to taki czas w rozwoju człowieka, w którym ujawnić się może wiele zaburzeń psychicznych i/lub zachowań ryzykownych, a zatem takich, które szkodzą prawidłowemu fizycznemu i psychospołecznemu rozwojowi młodych ludzi. Dane epidemiologiczne wskazują, że wzrasta liczba młodzieży ujawniającej zachowania dysfunkcjonalne, a zatem niosące niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji zarówno dla ich fizycznego i psychicznego dobrostanu, jak i dla funkcjonowania jej otoczenia społecznego. 

Na szczęście, podobnie jak z pomocą odpowiednich działań można przygotowywać dzieci na wejście w okres dojrzewania, tak też można zapobiegać zaburzeniom, dla których ekspresji dojrzewanie jest okresem sensytywnym. Nieocenioną rolę odgrywają w tym procesie nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, pedagodzy czy psychologowie szkolni. Bywa, że to oni właśnie, wcześniej niż rodzice, dostrzegają niepokojące zmiany w zachowaniu dzieci i młodzieży. Zdarza się nawet, że są pierwszymi osobami, którym młodzi powierzają swoje troski. Adresatem niniejszej książki są właśnie nauczyciele, wychowawcy i inne osoby pracujące w placówkach oświatowych i pozostające w stałym kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Głównym celem książki jest – z jednej strony – wyposażenie pracowników szkół w niezbędną wiedzę konieczną dla uruchomienia wśród młodzieży działań profilaktycznych przeciwdziałających zaburzeniom łaknienia oraz nieprawidłowościom w sferze spostrzegania własnego ciała, z drugiej – przedstawienie konkretnych narzędzi służących do celów prewencyjnych w postaci gotowych scenariuszy zajęć.

 

"Ja cielesne. Od normy do zaburzeń"

 

Beata MiruckaOlga Sakson-Obada

 

Zobacz opinie

 

 

W czasach, gdy ciało stało się obiektem kultu i narzędziem wykorzystywanym w reklamie, relacja między Ja cielesnym a Ja psychicznym jest bardzo utrudniona. Autorki podejmują unikalną tematykę, rzetelnie omawiając między innymi takie kwestie, jak zaburzenia odżywiania, samookaleczenia czy ciąża urojona. To również doskonała pozycja dla wszystkich osób wspierających rozwój młodzieży, u której wygląd zewnętrzny tak bardzo wpływa na poczucie własnej wartości.

 

"Bulimia emocjonalna"

 

Marta Cywińska

 

Zobacz opinie

 

 

Najnowsza książka autorki powieści surrealistycznej Skrzydła nad Transylwanią (2005). zbiór esejów z pogranicza literatury, antropologii kultury i psychologii głębi ze zwodniczymi odniesieniami do autoanalizy, zdarzeń i przeżyć onirycznych.

 

"Bulimia. Przepisy, paradoksy, zaklęcia"

 

Małgorzata Talarczyk

 

Zobacz opinie

 

 

W książce tej autorka dzieli się wieloletnimi doświadczeniami pracy terapeutycznej z osobami chorującymi na bulimię. Mając możliwość kształcenia się w terapii systemowej, zaczęła hołdować założeniom, których wynikiem jest akceptacja pacjentki taką, jaka jest. Psychoterapię, której uczestniczki wypowiadają się w tej książce, konstruując swoiste "przepisy" na bulimię, autorka-terapeutka prowadziła indywidualnie. Powstała ciekawa i potrzebna książka, której celem jest zarówno profilaktyka bulimii, poprzez wczesne rozpoznanie psychologicznych zagrożeń, jak i wzbudzanie motywacji do leczenia poprzez ukazanie mechanizmu błędnego koła, w jakim tkwią osoby chore.

 

"Bulimia. Program terapii"

 

Myra CooperGillian ToddAdrian Wells

 

 

Podręcznik ten został napisany dla tych, którzy albo cierpią na bulimię nervosa, albo mają z nią styczność. Z pewnością okaże się on bezcennym źródłem wsparcia dla osób pragnących zrozumieć i zmienić swoje zachowanie. Napisano go klarownie i przystępnie; zapewnia czytelnikowi podstawy wiedzy na temat przyczyn powstania tego zaburzenia oraz jego utrzymywania się. Zawiera również szczegółowy program, pokazujący krok po kroku, jak wspomagać proces powrotu do zdrowia.Autorzy korzystają z najnowszych osiągnięć teorii kognitywnej i nowoczesnych strategii leczenia w terapii kognitywnej. Koncentrują się oni na powiązaniu pomiędzy myśleniem a zachowaniem, doradzają, jak rozpoznawać i zmieniać negatywne myślenie, podstawowe założenia i zakorzenione przekonania. Prezentowane są konkretne informacje jednocześnie z kompletnym programem arkuszy, kwestionariuszy samooceny i przykładowych przypadków, czerpanych z bogatego doświadczenia zawodowego autorów.

 

"Przezwyciężanie bulimii i kompulsywnego objadania się.

Przewodnik samopomocy w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne"

 

Peter J. Cooper

 

Zobacz opinie

 

 

Niezwykle cenny przewodnik Petera Coopera analizuje te zakłócenia nawyków żywieniowych oraz problemy zdrowotne, jakie mogą powodować, przedstawia opis dostępnych terapii, i co najistotniejsze, przewodnik samopomocy, dla osób, które chcą samodzielnie stawić czoła trudnościom, z programem powrotu do zdrowia określonym krok po kroku.
Przeznaczony jest dla osób cierpiących z powodu zaburzenia, ich rodzin i przyjaciół oraz wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć zaburzenie.

"Wizerunek ciała. Portret Polek"

 

Alicja GłębockaJarosław Kulbat

 

 

Celem autorów tej monografii jest wprowadzenie do problematyki wizerunku ciała w perspektywie psychologicznej. Czytelnik znajdzie w książce krytyczne omówienia teorii psychologicznych wykorzystywanych do wyjaśniania genezy wizerunku ciała, jego funkcjonowania oraz wpływu wizerunku ciała na zachowanie (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywiania). Dokonaliśmy także, jak sądzimy, po raz pierwszy w polskiej literaturze, przeglądu technik pomiarowych i diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach nad wizerunkiem ciała. Ponadto w książce tej Czytelnik znajdzie opisy oryginalnych badań empirycznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce. Celem tych badań była wielowymiarowa analiza wizerunku ciała w grupach kobiet szczególnie narażonych na wystąpienie zaburzeń w obrębie wizerunku ciała - kobiet otyłych, kobiet ciężarnych czy sportsmenek. W jednym z rozdziałów opisane zostały unikalne badania przeprowadzone z udziałem kobiet cierpiących na anoreksję. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką wizerunku ciała oraz zajmujących się nią profesjonalnie: psychologów, pedagogów, lekarzy, dietetyków.

 

"Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi"

 

Alicja Głębocka

 

Zobacz opinie

 

 

Książka stanowi ważną pozycję naświetlającą znaczenie czynników kulturowych, społecznych i biologicznych w kształtowaniu obrazu ciała. Jest ważną pozycją źródłową zarówno dzięki obszernemu przedstawieniu literatury światowej i polskiej, jak też dzięki prezentacji opracowanych przez Autorkę i jej zespół metod do badania stopnia i znaczenia zadowolenia z wizerunku swego ciała.

Dostarcza też informacji na temat znaczenia obrazu ciała jako części obrazu siebie w różnych zawodach, u różnych płci, w różnych grupach wiekowych i w różnych zaburzeniach zdrowia. Jest to ważne z punktu widzenia naukowego znaczenia książki. Odkrycia autorki mogą stanowić istotne informacje konieczne dla praktyki rehabilitacyjnej i terapeutycznej w różnych grupach zaburzeń – co stanowi o praktycznej wartości pracy.

 

"Psychologia odżywiania się"

 

Jane Ogden

 

Zobacz opinie

 

 

Napisana żywym i przystępnym językiem książka Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego jemy to, co jemy, oraz stanowi bezcenne źródło informacji zarówno dla laików, jak i specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat zachowań związanych z jedzeniem.

Książka zawiera szczegółowe omówienie najnowszych badań dotyczących tej rozległej dziedziny. Chociaż w analizie różnych zachowań związanych z jedzeniem autorka nawiązuje do socjologii, psychiatrii i innych pokrewnych dyscyplin, kładzie ona nacisk przede wszystkim na psychologię odżywiania się ujmowaną z punktu widzenia społecznego, zdrowotnego i klinicznego. Zostały tu poruszone takie tematy, jak istota zdrowego odżywiania się, sposób dokonywania wyborów dotyczących jedzenia, stosowanie diet czy kwestia niezadowolenia z ciała, a także przyczyny otyłości, bulimii i anoreksji oraz metody ich leczenia.

 

"Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania"

 

Glenn WallerHelen CorderyEmma CorstorphineMaria Gałuszko-Węgielnik

 

Zobacz opinie

 

 

W książce przedstawiono stosowanie zasad terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu pacjentów z szeroko pojętymi zaburzeniami odżywiania: zarówno tych, którzy przejawiają jednoznaczne objawy, jak i tych z bardziej złożonymi problemami i zaburzeniami współwystępującymi. Przyjęto w niej bardzo pragmatyczny punkt widzenia. Książka powstała na podstawie opublikowanych danych, podkreślono w niej jednak znaczenie zindywidualizowanej pracy z pacjentem, opartej na zasadach postępowania klinicznego. Przedstawione zostały techniki reprezentujące szeroki kontekst kliniczny, odpowiednie dla pacjentów w różnym wieku i na różnych etapach leczenia (od diagnozy po zakończenie terapii). Zaakcentowano relacje między teorią i praktyką, aby podkreślić znaczenie elastycznego stosowania umiejętności w nowych sytuacjach. Zamieszczone opisy przypadków, a także fragmenty rozmów z pacjentami pozwalają zademonstrować działanie opisywanych zasad w praktyce. Na końcu znajduje się zestaw materiałów, które mogą być przydatne dla pacjentów oraz klinicystów. Książka ta może być ważną lekturą dla wszystkich osób stykających się z zaburzeniami odżywiania: psychologów, psychiatrów, personelu medycznego, terapeutów zajęciowych, doradców i dietetyków.

 

"Między ciałem a umysłem: otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym"

 

Monika Bąk-Sosnowska

 

Zobacz opinie

 

 

Książka jest przeglądem dostępnej na świecie wiedzy naukowej oraz pochodzącej z praktyki klinicznej, na temat obrazu ciała u osób z nadwagą. Omawia szczegółowo problematykę otyłości, odchudzania się oraz obrazu siebie - ze szczególnym uwzględnieniem obrazu własnego ciała. Integruje różne stanowiska teoretyczne oraz doświadczenia terapeutyczno - psychologiczne i medyczne. Problem przedstawiony jest w sposób zdyscyplinowany i przejrzysty - wychodząc od definicji i genezy, poprzez jego manifestację, aż do obserwowalnych skutków. Od konstruktów teoretycznych (np. nadwaga czy obraz ciała), po zjawiska subiektywnie doświadczane (np. zaburzenia w obrazie własnego ciała czy psychologiczne konsekwencje nadwagi), aż do konkretnych zachowań (np. dieta czy psychoterapia stosowana przy odchudzaniu).

 

"Terapia poznawczo behawioralna i zaburzenia odżywiania"

 

Christopher Fairburn

 

Zobacz opinie

 

 

Książka jest przewodnikiem po wzmocnionej terapii poznawczo-behawioralnej (CBT-E), najnowszej wersji podstawowego, potwierdzonego doświadczeniem sposobu leczenia zaburzeń odżywiania. Autorzy podejmują problematykę wykorzystania ujęcia transdiagnostycznego w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń odżywania spotykanych w praktyce klinicznej. Christopher Fairburn i współpracownicy szczegółowo opisują, jak dopasować wzmocnioną terapię poznawczo-behawioralną do potrzeb poszczególnych pacjentów oraz jak zaadaptować ją do leczenia nastolatków i pacjentów wymagających hospitalizacji. Ponadto wskazują, jak sobie radzić z częstymi w takich przypadkach zaburzeniami współwystępującymi.

 

"Jak pokonać objadanie się"

 

Christopher Fairburn

 

Zobacz opinie 

Jeśli ktoś ma problem z kontrolą nad jedzeniem, ta książka jest właśnie dla niego – bez względu na wiek, płeć czy wagę. Wybitny międzynarodowy autorytet, Christopher G. Fairburn, przedstawia tutaj wszelkie informacje konieczne do zrozumienia napadowego objadania się oraz uzyskania nad nim kontroli. Jego naukowy program samopomocy został sprawdzony w wielu badaniach klinicznych i uznany za główną formę leczenia problemów z napadowym objadaniem się.
Znajdziemy tutaj szczegółowe opracowanie kwestii związanych z obrazem ciała oraz wzmocnionych strategii osiągania – i utrzymywania – odmiennego stosunku do jedzenia i własnego ciała.

W części pierwszej, posługując się obrazowymi przykładami, autor w jasny sposób wyjaśnia kto ulega napadom objadania się i dlaczego, jaka jest różnica między napadowym objadaniem się a zwykłym przejadaniem się, czy napadowe objadanie się jest uzależnieniem, jakie są emocjonalne i fizyczne skutki napadowego objadania się oraz jakie terapie okazały się skuteczne.

Część druga zawiera szczegółowe objaśnienie zastosowania programu Fairburna, zarówno we współpracy z terapeutą, jak i samodzielnie. Można tam znaleźć praktyczne narzędzia i rady, które pomogą dostosować do własnych potrzeb program prowadzący do przezwyciężenia pokusy objadania się, uzyskania kontroli nad tym, co i kiedy się je, uwolnienia się od rygorystycznej diety i innych zwyczajów, które mogą się przyczyniać do napadów objadania się, wprowadzenia stałych, zdrowych wzorców odżywiania, a także poprawy obrazu własnego ciała i ograniczenia ryzyka nawrotu zaburzenia.

 

"Zaburzenia odżywiania: droga do wyzwolenia"

 

Kate Middleton

 

Zobacz opinie

 

 

Ta przystępna i praktyczna książka pomaga czytelnikowi w pełni zrozumieć zaburzenia odżywiania oraz różne etapy związane z powrotem do zdrowia. To niezbędna lektura dla chorych, ich rodzin i przyjaciół, a także dla zainteresowanego tymi sprawami czytelnika. Korzystając z doświadczenia nabytego w pracy z chorymi i obficie czerpiąc z historii choroby konkretnych osób, Kate Middleton wyjaśnia, czym są zaburzenia odżywiania i dlaczego się pojawiają. Co zaś najistotniejsze, autorka udziela wskazówek, jak wyruszyć w drogę ku wyzdrowieniu.

Dr Kate Middleton jest kierownikiem Anorexia & Bulimia Care, organizacji charytatywnej, udzielającej wsparcia wszystkim chorym na zaburzenia odżywiania. Posiada wykształcenie z zakresu medycyny i psychologii.

 

"Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej"

 

Marta Kowalczuk

 

Zobacz opinie

  

Zjawiska zaburzeń w odżywianiu się młodzieży, manifestujące się głównie w formie anoreksji i bulimii, stają się coraz powszechniejsze. Obejmują one głównie młodzież w wieku dorastania - przede wszystkim dziewczęta. Przewrażliwienie na punkcie własnego wyglądu zewnętrznego wynika u młodzieży ze stanu rozwoju psychofizycznego a także, w bardzo dużym stopniu, z przyjmowania przez nią wzorców wyglądu fizycznego lansowanych przez środki masowej komunikacji, przede wszystkim telewizję i czasopisma. Niesie to z sobą różne rozterki i dramaty osobiste i zdrowotne, sytuacja powyższa powinna stawać się więc obiektem troski pedagogicznej w szkołach skupiających młodzież w wieku dorastania. Przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej powinny być obiektem zainteresowania pedagogicznego i psychologicznego nie tylko w toku wychowania zdrowotnego, lecz także wychowania moralnego i estetycznego. Niezbędne stają się publikacje na temat diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania się uczniów, które byłyby pomocne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, nadzoru szkolnego, rodziców, studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych. Taką publikacją jest praca Marty Kowalczuk.

 

"Barbie jako ikona kultury"

 

Mary F. Rogers

 

Zobacz opinie

 

 

Książka jest rzetelnym esejem publicystyczno-naukowym o Ameryce i jej przyległościach. Autorka przygląda się amerykańskim wzorcom kulturowym, generowanym przez Barbie, którą uważa się za prawdziwy artefakt - czyli obiekt oznaczający co innego dla prawie każdej grupy społecznej, od małych dziewczynek do transwestytów. Według Rogers rola słynnej lalki znacznie wykracza poza wąsko rozumiany "kult wyglądu" i jest bardziej wieloznaczna niż przypisywany jej, szkodliwy seksistowsko-rasistowski stereotyp; na przykład seksualność czy przynależność klasowa Barbie wcale nie są takie oczywiste. Liczne rozmowy z użytkowni(cz)-kami dowodzą wszakże jednego - Barbie narodziła się, by konsumować. Jej ciało pozostaje doskonałą metaforą współczesności - jest plastikowe, zestandaryzowane i ocieka nieszczerością, niczym meksykańska telenowela.

 

"Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach"

 

Meenakshi Gigi Durham

 

Zobacz opinie

 

 

Popkultura i atakująca zewsząd reklama wpajają młodym dziewczynom i chłopcom pięć fałszywych mitów dotyczących seksu i seksualności:
Dziewczyny nie wybierają sobie chłopców, to chłopcy wybierają dziewczyny – ale tylko te, które są sexy; 
Istnieje tylko jeden obowiązujący model „bycia sexy”; 
Dziewczyny muszą się starać osiągnąć ten ideał; 
Im młodsza dziewczyna, tym bardziej seksowna; 
Przemoc w seksie jest „hot”. 

Owe 5 mitów składa się na efekt Lolity. Tak autorka nazywa zespół zjawisk w mediach, który podkopuje u dziewczyn pewność siebie, usprawiedliwia uprzedmiotowienie kobiet i po cichu prowadzi do przestępczych zachowań na sferze seksualnej. W „Efekcie Lolity” dr M. Gigi Durham proponuje nowe podejście i konkretne rady, które dadzą dziewczynom siłę i pewność siebie, potrzebne, by podejmować odpowiedzialne decyzje na polu własnej seksualności. 

„Efekt Lolity” to lektura obowiązkowa dla wszystkich rodziców i potężne narzędzie w rękach tych, którzy chcą przeciwstawić się wykorzystywaniu i uprzedmiotowieniu najsłabszych istot w społeczeństwie.

 

"Jakość życia w zaburzeniach odżywiania"

 

Anna Wiatrowska

 

Zobacz opinie

 

 

Autorka podjęła się analizy niezmiernie ważnego tematu. W analizie tej można spotkać się z wielką złożonością pojawiających się aspektów psychologicznych, socjologicznych, medycznych czy pedagogicznych. Rozprawa ta mająca znaczenie dla ustalenia planów terapii i rehabilitacji oraz profilaktyki i wychowania jest cenna zarówno ze względu na wielostronność podejścia do tematu jak i bogatą, rzeczową i wnikliwą analizę danych.

 

"Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką"

 

Maro Maine

Beth Hartman McGilley

Douglas W.Bunnell

Zobacz opinie

 

 

 

Jedną z podstawowych funkcji ciała jest odżywianie się. Pod wpływem najrozmaitszych czynników jeszcze nie do końca poznanych, u niektórych osób stosunek do własnego ciała i odżywiania się ulega wypaczeniom, które we współczesnej psychiatrii nazywa się zaburzeniami. podręcznik grupy specjalistów amerykańskich badaczy i klinicystów trafia w sedno problemu nowoczesnego człowieka. 
Licząca 541 stron (!) książka, napisana jest komunikatywnym językiem, adresowana nie tylko do specjalistów zajmujących się leczeniem zaburzeń odżywiania się, ale i do innych osób, zmagających się z masą i kształtem czyjegoś bądź własnego ciała. Bogata kazuistyka przekonująco i przejmująco ilustruje poruszane tematy.

 

"Psychopatologia. Jeden przypadek - wiele teorii"

 

Robert Meyer

 

Zobacz opinie

 

 

Prezentowana książka skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się psychologią kliniczną i psychoterapią. Znajdują się w niej bowiem są studia przypadków ilustrujących powszechnie znane, wyszczególnione w DSM-IV kategorie zaburzeń psychicznych.

Omówione zostały między innymi: zaburzenia lękowe, odżywiania, somatyzacyjne, afektywne i psychoseksualne. Autor rozważa także pojęcie odchyleń od normy psychicznej, przedstawia teorie powstawania psychopatologii i techniki stosowane w psychoterapii.

 

"Gdy odchudzanie jest chorobą. Anoreksja i bulimia"

 

Irena NamysłowskaEwa PaszkiewiczAnna Siewierska

 

Zobacz opinie

 

 

Książka adresowana jest do dziewcząt chorujących na anoreksję i bulimię oraz do bliskich im ludzi, którzy chcieliby skutecznie im pomagać i lepiej je rozumieć. Autorki, opierając się na doświadczeniach nabytych w trakcie wielu lat terapii, przedstawiają problemy, z którymi borykają się pacjentki, ich relacje z osobami bliskimi, sytuację rodzinną i szkolną, cele i plany życiowe. Opisują powstawanie i pierwsze symptomy choroby, sposoby radzenia sobie z nimi i zapobieganie zaburzeniom.

 

"Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji : wybrane zagadnienia"

Anna Suchańska

Zobacz opinie

 

Celem tej monografii jest prezentacja zbioru hipotez i poglądów dotyczących genezy i uwarunkowań anoreksji.. 
Jest to cykl studiów teoretycznych i badań empirycznych zrealizowanych przez najmłodszą generację badaczy; doktorantki oraz magistrantki Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. 
W książce tej przedstawiony został współczesny sposób uprawiania psychologii klinicznej ujmujący czynniki podmiotowe jako swoiste biologiczno-psychologiczne warunki, które w zetknięciu z kulturowymi modelami stanowią dla formującej się tożsamości, podłoże wzorów patologicznego reagowania obronnego - czyli podatność anorektyczną.

 

"Psychopatologia"

 

Arnold A. LazarusAndrew M. Colman

 

Zobacz opinie

 

 

Autorzy książki omawiają różne postacie depresji i typy zaburzeń lękowych ze wskazaniem czynników poprzedzających ich wystąpienie oraz charakterystycznych objawów.
Czytelnik otrzymuje wgląd w najbardziej skuteczne metody leczenia lęku.
Jednym z zagadkowych zaburzeń wieku dziecięcego jest autyzm, któremu został poświęcony osobny rozdział. Kolejne rozdziały dostarczają interesujących informacji na temat anoreksji i bulimii oraz uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

 

"Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu?"

 

Jacek BombaBarbara Józefik

 

Zobacz opinie

 

 

Oddawany do rąk Czytelników tom grupuje opracowania najważniejszych zagadnień związanych z leczeniem anoreksji i bulimii psychicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmują one przede wszystkim oddziaływania psychoterapeutyczne oparte na głównych podejściach teoretycznych:: psychodynamicznym, behawioralno-poznawczym i wynikającym z rodzinnego paradygmatu systemowego. Nie tracąc historycznej perspektywy w rozumieniu zjawiska zaburzeń jedzenia, skupiono się na prezentacji współczesnych modeli leczenia odwołujących się do medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine). Uwzględniono też programy wczesnej opieki ambulatoryjnej, możliwości leczenia przy ograniczonym dostępie do wyspecjalizowanych programów terapeutycznych. Wzięto również pod uwagę trudności w prowadzeniu leczenia farmakologicznego i somatycznego, niezwykle ważnego w leczeniu anoreksji psychicznej. Wybór prac stanowiących treść książki pochodzi z I Krakowskiej Konferencji poświęconej Problematyce Zaburzeń Odżywiania:: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej:: co, kiedy, komu?, która miała miejsce w Krakowie w maju 2002.

 

"Psychoterapia zaburzeń odżywiania się"

 

Bogusław Włodawiec

 

Zobacz opinie

 

 

W książce zostało przedstawione, w jaki sposób może dochodzić do powstania anoreksji czy bulimii. Opisano charakterystyczne problemy emocjonalne osób z zaburzeniami odżywiania, wyrażające się poprzez kłopoty z jedzeniem. Wyjaśniono mechanizmy procesu zdrowienia, opisując czynniki leczące i techniki terapeutyczne, które je uruchamiają. 

Tezy książki ilustrowane są relacjami z przebiegu psychoterapii. Klarowny język (fachowa terminologia została ograniczona do niezbędnego minimum) ilustrowany przykładami z praktyki klinicznej, pozwala zrozumieć opisywane zjawiska nawet nieprzygotowanemu czytelnikowi.

Psychologów zainteresują opisy przydatnych technik terapeutycznych, zaś badaczy - rozdział poświęcony badaniom nad efektywnością psychoterapii zaburzeń odżywiania. Osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania znajdą dla siebie konkretne wskazówki w rozdziale zawierającym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

"Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego"

 

Małgorzata Duda

 

Zobacz opinie

 

 

Dzisiejsze czasy mimo rozwoju ekonomicznego są pełne głodu i nędzy. Pozycja niniejsza przybliża te problemy współczesnemu człowiekowi, jak i inne aspekty związane z odżywianiem.
 

Spis treści:

  • Małgorzata Duda, Uwarunkowania głodu. Zarys problematyki;
  • Ryszard Kantor, Społeczne aspekty biesiadowania wczoraj i dziś;
  • Grzegorz Jagła, Aspekty medyczne najczęstszych zaburzeń żywienia;
  • Ks. Andrzej Muszala, Żywność genetycznie zmodyfikowana - szanse i zagrożenia;
  • Ks. Andrzej Zwoliński, Głód jako wyzwanie współczesności;
  • Dorota Wierzba, Przyczyny niedożywienia człowieka w okresie starości;
  • Alicja Głębocka, Agnieszka Kossowska, Wykorzystanie skali KS MMPI w diagnozie stanu psychicznego chorych na anoreksję;
  • Alicja Głębocka, Wizerunek ciała kobiet cierpiących na anoreksję w świetle badań Kwestionariuszem Wizerunku Ciała;
  • Bożena Gulla, Zaburzenia odżywiania się.

 

"Jak pokonać anoreksję? Trening"
 


Eifert G.H. Heffner M.

 

Zobacz opinie

 

 

Podręcznik dla chorych, ich rodzin oraz lekarzy i terapeutów Kiedy jedzenie staje się problememAnoreksja jest chorobą cierpiącej psychiki. W krótkim czasie sieje ona spustoszenie także w całym ciele, a w konsekwencji w całym życiu osoby nią dotkniętej. Na anoreksję zapadają w większości dziewczęta i kobiety, ale przypadki zachorowań zdarzają się także wśród mężczyzn. Jadłowstręt psychiczny ma swoje korzenie w braku akceptacji siebie i swojego ciała. To poczucie niedoskonałości zwykle potęgowane jest przez wymagania narzucone przez otoczenie lub perfekcyjnych rodziców. Kiedy wszystko wymyka się spod kontroli, choremu wydaje się, że tylko jego waga jest tym, nad czym może zapanować że to właśnie ona jest kluczem do sukcesu. Osoby cierpiące na anoreksję często mają bardzo niską samoocenę, odrzucają myśl o dorosłości i odcinają się od swojej seksualności. Wykazują także stany lękowe. Choroba powoduje zatrważające zmiany w organizmie i psychice, a walka z nią bywa tym trudniejsza, że niezbędna jest całkowita modyfikacja przekonań pacjenta, a nie samego jego zachowania.Optymalnym początkiem procesu ucieczki od anoreksji jest podjęcie decyzji o poszukiwaniu pomocy. Mimo że do tej pory nie opracowano całkowicie skutecznych metod jej leczenia, ten podręcznik przekazuje innowacyjne podejście do psychoterapii terapię akceptacji i zaangażowania, czyli ACT (ang. Acceptance and Commitment Therapy). Jest to pełna wsparcia metoda, która uwolni Cię od towarzyszących anoreksji osądów, a właściwie od założenia, że coś jest z Tobą nie tak. Zaczniesz uważnie obserwować swoje trudne myśli i uczucia... bez reagowania na nie w sposób prowadzący do samodestrukcji. Kiedy już znajdziesz się w tym pełnym współczucia i nastawionym na odbiór stanie ducha, przedstawione w książce techniki pozwolą Ci się przestawić, czyli skierować energię zużywaną dotychczas na kompulsywne zrzucanie wagi i degradację własnej osoby na pozytywne działanie, które uzdrowi ciało i duszę.Seria Treningi to jedyny taki zestaw ćwiczeń wzmacniających kondycję psychiczną. Wraz z profesjonalnymi trenerami -psychologami i terapeutami kształtuj swoje życie wewnętrzne, pracuj nad mięśniami zalet i spalaj brzuszki słabych stron. Dzień po dniu, ćwiczenie za ćwiczeniem, kartka po kartce zmniejszaj dystans do odnowy Twojej osobowości.

 

"Anoreksja. Trudne pytania"


Małgorzata Starzomska

 

Zobacz opinie

 

 

Książka Małgorzaty Starzomskiej na temat anoreksji w formie odpowiednio dobranych pytań i fachowych odpowiedzi zawiera bogata oparta na współczesnej literaturze , wiedzę z zakresu anoreksji. Wiedza powyższa podbudowana jest własnymi badaniami , które znalazły dokumentację w pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Psychologi UW w 2011 roku.

 

 

"Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia"

 

Magdalena Pilska

 

Zobacz opinie

 

 

 

Poznanie psychologicznych uwarunkowań postępowania jednostki w trakcie zaspokajania własnych potrzeb fizjologicznych, w tym między innymi procesów uczenia się, zapamiętywania i spostrzegania potrzeb i motywów, postaw i preferencji czy osobowości jest konieczne do zrozumienia, dlaczego ludzie zachowują się różnie mając do dyspozycji podobną żywność. W czterech początkowych rozdziałach niniejszego opracowania została przedstawiona ta problematyka, z uwzględnieniem wyjaśnień zaczerpniętych z psychologii, także socjologii, jak również przykładów ze sfery żywności i żywienia. Pojęcie zachowanie żywieniowe opisujące postępowanie człowieka w trakcie zaspokajania potrzeby głodu i pragnienia powinno być omawiane w szerokim kontekście i tak też uczyniły autorki. Jednak uwaga czytelnika przede wszystkim została skoncentrowana na psychologicznym wglądzie w zachowanie człowieka. Jego geneza została przedstawiona zarówno z uwzględnieniem poglądów behawiorystów, jak i psychologów społecznych. Omówione zostały zatem behawiorystyczne i społeczne formy uczenia się, zwrócono także uwagę na znaczenie czynników poznawczych w kształtowaniu zachowań żywieniowych. W drugiej części opracowania, w formie dwóch rozdziałów, przedstawione zostały patologiczne zachowania żywieniowe, w tym dużą uwagę poświęcono otyłości, anoreksji i bulimii. Poza charakterystyką wymienionych zaburzeń żywieniowych, przedstawiona została ich etiologia, wykorzystano przy tym różne perspektywy, w tym poznawczo-behawioralną, społeczną i rodzinną, w wyjaśnianiu istoty zaburzeń żywieniowych. 
W pracy przedstawione zostały zagadnienia, przy pomocy których można wyjaśniać, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób, dlaczego niektórzy chcą zmiany swoich dotychczasowych zachowań żywieniowych, a inni wprost odwrotnie, i wreszcie dlaczego niektórzy potrafią dokonać długotrwałej zmiany, inni zaś tego nie potrafią. Ta empiryczna wiedza może być stosowana w praktyce profilaktycznej, promocyjnej i edukacji zdrowotnej. 
Psychologia żywienia może zainteresować nie tylko studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem, dietetyków, lekarzy, osoby zajmujące się promocją zdrowego stylu życia, ale także każdą osobę, która pragnie zrozumieć mechanizm powstawania zachowań żywieniowych, próbuje wyjaśnić dlaczego zachowuje się w określony sposób, i wreszcie chce zrozumieć, dlaczego mimo ogromnych wysiłków nie jest w stanie dokonać zmiany w swoim sposobie żywienia. 
Książka ta jest skierowana również do osób z zaburzeniami odżywiania, a także osób, w których najbliższym otoczeniu takie osoby się znajdują. Poznanie przyczyn występowania zaburzeń żywieniowych oraz zrozumienie ich złożoności z uwzględnieniem przede wszystkim perspektywy psychologicznej jest niezbędne do rozpoczęcia działań ograniczających ich występowanie.

 

"Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego"

 

Jolanta Rabe-Jabłońska

 

Zobacz opinie

 

 

"W przebiegu jadłowstrętu psychicznego zależnie od fazy choroby i stopnia wyniszczenia, występują rozmaite zaburzenia somatyczne związane z różnym ryzykiem zagrożenia życia czy też powstania trwałych zmian w funkcjonowali i u wielu narządów. Niewiele osób, niezależnie od specjalizacji medycznej, pamięta, że jadłowstręt psychiczny związany jest z najwyższa śmiertelnością pośród wszystkich zaburzeń psychicznych, przy czym powodem takiej sytuacji są przede wszystkim wczesne i późne powikłania somatyczne tego zaburzenia a także nieprawidłowo prowadzona realimentacja.
Poważne zaburzenia metaboliczne pojawiają się przede wszystkim u pacjentów, u których w ciągu kilku miesięcy wystąpił znaczący ubytek masy ciała, a zwłaszcza u tych, którzy wymiotowali i/lub często przyjmowali środki przeczyszczające i/lub odwadniające. Takie zaburzenia stwierdza się również u pacjentów z długim okresem choroby, skrajnie wyniszczonych w wyniku restrykcji pokarmowych. U tych pacjentów obserwuje się przede wszystkim zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia, rozmaite powikłania ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności układu wydalniczego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, nieprawidłowości w zakresie układu krwiotwórczego, przejawy dysregulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza z określonymi konsekwencjami hormonalnymi, stosunkowo częste specyficzne zaburzenia czynności wydzielniczej tarczycy, niespecyficzne zaburzenia układu immunologicznego oraz zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy. Późne powikłania to przede wszystkim: obniżenie gęstości mineralnej kości (osteopenia i osteoporoza), zaburzenia kompozycji tkankowej, a także zmiany w strukturze (zaniki) i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Przygotowana przez nas publikacja ma za zadanie przybliżenie czytelnikowi przyczyn i obrazu powikłań somatycznych jadłowstrętu psychicznego w oparciu o najnowszą literaturę oraz własne badania tych zagadnień".

 

"W pułapce zaburzeń odżywiania (... dla rodziców, pedagogów i nauczycieli) : jak zrozumieć anoreksję i bulimię"

 

Bernadetta Izydorczyk - Sosnowiec

 

Zobacz opinie

 

 

 

"Zaburzenia odżywiania się : problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne"

 

Bożena Grochmal-Bach, Marzena Rorat

 

"Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu: informacje dla pedagogów i opiekunów"

 

Gabriela Jagielska

 

Zobacz opinie

 

Nasi Partnerzy