Centrum terapii i informacji
Kadra CTZO
2013-07-21
 
Pracują u nas:
 

​​​Mgr Anna Szostak - prezes fundacji CTZO. Absolwentka psychologii (specjalność wychowawcza) na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Obroniła pracę magisterską poświęconą wpływowi zaburzeń odżywiania w przekazie medialnym na obraz siebie młodzieży. Ukończyła zajęcia z wpływu muzyki i relaksacji na przyśpieszenie procesu terapeutycznego oraz kurs masażu relaksacyjnego w celu prowadzenia badań nad ich wpływem na poprawę odczuwania granic oraz wizerunku ciała u osób z zaburzeniami odżywiania.​ Służy pomocą na łamach Internetu z zakresu diagnostyki, psychoedukacji i kontaktu pomocnego dla osób z zaburzeniami odżywiania. Odbyła praktyki zawodowe m.in. na oddziale młodzieżowym szpitala psychiatrycznego w Łańcucie oraz w Newmarket House Clinic w Norwich. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania i diagnozy zaburzeń odżywiania. Brała udział w licznych konferencjach dotyczących zaburzeń odżywiania i obrazu ciała. Prowadzi warsztaty psychodietetyczne dla psychologów i dietetyków chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie oraz warsztaty kompetencji społecznych. Obecnie terapeukta w trakcie specjalizacji (terapia poznawczo-behawioralna). 


Zajmuje się diagnostyką, wsparciem, psychoedukacją, pracą z obrazem ciała i terapią w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Profil na portalu Znany Lekarz: http://www.znanylekarz.pl/anna-szostak-3/psycholog/poznan

Profil na portalu ABC Zdrowie: https://ranking.abczdrowie.pl/d/71396,anna-szostak-mazur

 

Mgr Anna Hermann - jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalności: psychologia kliniczna i psychologia pracy. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, współpracującym z Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zdobyła pracując z osobami dorosłymi w poradni oraz z młodzieżą w szkole. Odbyła staż kliniczny na oddziale dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Uczestniczyła w studium terapii schematu (będącej cennym narzędziem w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości) i uzyskała certyfikat ISST. Uczestniczyła również w licznych szkoleniach i konferencjach m.in.,: „Anoreksja i bulimia psychiczna - w sieci pułapek” – zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę z osobami dorosłymi (Wielkopolski Instytut Psychoterapii),„Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży – rola rodzica, nauczyciela, lekarza” (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Ambulatorium Terapii Zaburzeń Odżywiania), „Diagram rodziny w podejściu poznawczo-behawioralnym – warsztat pracy własnej” (CTPB).

Prowadzi terapię w nurcie poznawczo - behawioralnym. 

 

Mgr Agnieszka Narkiewicz-Nowak - o sobie samej: ukończyłam psychologię (specjalność: psychologia kliniczna), a także filologię polską – obydwa kierunki na UAM w Poznaniu.

Ukończyłam Szkolę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Wcześniej ukończyłam całościowe kilkuletnie szkolenie z psychoterapii systemowej („Kurs Zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” oraz wiele kursów z tego zakresu). Uczestniczyłam także w kursie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Odbyłam liczne kursy na temat interwencji kryzysowej wobec dzieci i dorosłych (zagrożenie samobójstwem, przemoc domowa, śmierć kogoś bliskiego, uzależnienia i inne sytuacje kryzysowe).

Ukończyłam z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe – pracowałam w przedszkolu, szkole, domu dziecka, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Gabinet prywatny prowadzę od 2009 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez to Towarzystwo. 

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym

 

mgr Katarzyna Adamska - jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia. Ukończyła kurs terapii w nurcie psychodynamicznym w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, podyplomowe studium psychodietetyki, studium socjoterapii i treningu interpersonalnego oraz studium terapii uzależnień. 

Współpracuje z CTZO od 2014r z krótką przerwą oraz jest specjalistą terapii uzależnień w poznańskim oddziale MONARu.

Stale dokształca się podczas warsztatów i kursów o tematyce psychologicznej.

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym

 

dr Tomasz Juńczyk – jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie jest w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zdobył pracując z rodzinami, parami oraz indywidualnie w ramach prywatnej praktyki. Ukończył w ponad 1000 godzin kursów podnoszących kompetencje psychoterapeutyczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Profil na portalu Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl/tomasz-junczyk/psychoterapeuta-psycholog/poznan

Prowadzi terapię w nurcie systemowym

 

Dr n.med. Katarzyna Kamińska - absolwentka studiów medycznych na wydziale lekarskim Akademii Medycznej  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej w Polskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz m.in szkolenie "Terapia pacjentek z bulimią" w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Od ponad 10 lat zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, takich jak; depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, natręctwa, zaburzenia snu, schizofrenia, zaburzenia odżywiania się w tym jadłowstręt psychiczny(anorexia nervosa), żarłoczność psychiczna(bulimia nervosa), napadowe objadanie się, zaburzenia jedzenia związane z menopauzą, zaburzenia współwystępujące lub wynikające z innych chorób niż psychiczne np. choroby tarczycy, choroby neurologiczne, reumatyczne.

Współautorka publikacji dotyczących zaburzeń odżywiania (m.in. "Współwystępowanie zaburzeń jedzenia i spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych").

Swoją wiedzę i umiejętności uzupełnia na licznych szkoleniach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Z CTZO współpracuje jako lekarz psychiatra.

 

Dr Angelika Staszewska - specjalista w zakresie psychodietetyki, dietetyki, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Założycielka Poradni Dietetyki i Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na którym ukończyła studia magisterskie (zdrowie publiczne, specjalizacje: promocja zdrowia oraz zarządzanie w opiece zdrowotnej), studia podyplomowe (dietetyka i poradnictwo żywieniowe) oraz obroniła rozprawę doktorską z zakresu nauk o zdrowiu. Ukończyła również studia MBA dla Kadr Medycznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w zakresie psychodietetyki. 

Prowadzi konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne.

Profil na portalu Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl/angelika-staszewska/dietetyk/poznan

Prowadzi konsultacje dietetyczne (także online).

 

Wojciech Szostak - absolwent policealnego studium Maiuss Collage w Szczecinie ze specjalizacją administracji sieci komputerowych. W zakresie diagnostyki i naprawy komputerów współpracował m.in z serwisem gwarancyjnym marki Dell, głównymi serwisami laptopów w Poznaniu oraz pełnił funkcję regionalnego serwisanta systemu viaTOOL. Prywatnie miłośnik motoryzacji oraz alternatywnej turystyki.

Pełni rolę informatyka oraz asystenta administracji Centrum.

 

Polecamy
2
Produkty-2846
Jedzenie pod wpływem emocji
Nasi Partnerzy