Centrum terapii i informacji
Szpitale nie leczące zaburzeń odżywiania

1.WSP Andrychów

 

Pacjent z anoreksją zostałby skierowany do specjalistycznego oddziału. W wyjątkowych okolicznościach mógłby zostać przyjęty czasowo do oddziału ogólnopsychiatrycznego.

 

Informacja od:

 

Jarosław Bartkowiak
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Specjalista psychiatra

Nasi Partnerzy