Centrum terapii i informacji
Pomoc dla osób pełnoletnich

Czy można mnie zmusić do leczenia?

 

Jeżeli skończyłeś/aś 18 lat, wówczas samodzielnie podejmujesz decyzje dotyczące Twojego leczenia. Wyjątek stanowi sądowy nakaz ubezwłasnowolnienia. W dużym skórcie oznacza on odebranie Ci praw decydowania o sobie, gdy zagrażasz bezpośrednio swojemu życiu lub życiu innych osób i nie jesteś w stanie nad tym sam/sama zapanować.

W przypadku anoreksji i bulimii ubezwłasnowolnienie może nastąpić, jeżeli Twoje BMI jest dramatycznie niskie (np. poniżej 12) lub przejawiasz zachowania samobójcze (przedawkowanie leków, próby samobójcze). Jest to jednak skomplikowany proces - więcej szczegółów znajdziesz w tym artykule .

 

Na jaką pomoc mogę liczyć, jeśli jestem zdecydowany/a ją przyjąć?

 

Na terenie Polski możesz skorzystać z następujących form pomocy:

 

-diagnostyka lekarska,

-diagnostyka dietetyczna,

-diagnostyka psychiatryczna,

-diagnostyka psychologiczna,

-coaching dietetyczny,

-opieka trenerska,

-terapia dochodząca,

-leczenie w szpitalu,

-leczenie na oddziale psychiatrycznym,

-prywatne ośrodki.

 

Wkrótce opiszemy szczegółowo każdą z tych form pomocy.

 

Mam zmienną motywację do leczenia...

 

Być może potrzebujesz na początek życzliwej rozmowy z psychologiem, aby ocenił stopień Twojego zaburzenia i pomógł Ci określić, co hamuje Twoją motywację do leczenia? Warto też przełamać się i porozmawiać o swoim problemie z jedzeniem z bliską Ci osobą, by uzyskać od niej wsparcie.

Możesz także spróbować na początek przeczytać jeden z podręczników samopomocowych. Pamiętaj, że w przypadku bardzo złego stanu zdrowia podręcznik taki nie zastąpi Ci opieki lekarskiej i psychologicznej, może za to odsunąć je w czasie i niekorzystnie wpłynąć na Twoje zdrowie!

Nasi Partnerzy