Centrum terapii i informacji
Choroby i zaburzenia na tle psychicznym z objawami zaburzeń odżywiania

Przed diagnozą zaburzeń odżywiania należy wykluczyć występowanie innych zaburzeń, chorób i opóźnień na tle psychicznym dającym podobne objawy. Są to między innymi:

 

-schizofrenia,

-psychozy,

-depresja endogenna,

-zaburzenia czynnościowe z kręgu nerwic (np. lęk przed połykaniem, skażonym pokarmem itp.)

-zespoły bariofobii (lęk przed otyłością występujący m.in. u sportowców),

-wymioty nawykowe (np. nauczenie dziecka wymiotowania po przejedzeniu),

-opóźnienia rozwojowe (m.in. autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna),

-reakcja na nadużywanie alkoholu, narkotyków lub leków (efekty uzależnienia). 

 

Pod uwagę warto wziąć też takie czynniki jak:

 

-fałszywe przekonanie opiekuna dotyczące ilości pokarmu, jakie dziecko powinno spożywać,

-prawidłowo przebiegająca adolescencja,

-uboga wiedza chorującego dotycząca prawidłowej diety, procesów trawienia i przemiany materii powodująca niedożywienie lub przejadanie się.

Nasi Partnerzy