Centrum terapii i informacji
Zmiana adresu
Niespodziewanie dla nas, ale z korzyścią dla osób nas odwiedzających, ze względu na jeszcze lepsze niż dotychczas warunki lokalowe, musieliśmy zmienić w tym roku po raz kolejny siedzibę fundacji. Obecnie przyjmujemy blisko starego adresu - na ulicy Dąbrowskiego 49/13, dzielnica Jeżyce.
Wkrótce mamy nadzieję dodać zdjęcia obrazujące, jak obecnie wyglądać będzie nasz gabinet :)
Nasi Partnerzy