Centrum terapii i informacji
Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE - GRUPA WSPARCIA

Zapraszamy studentów ostatnich lat i absolwentów psychologii do składania aplikacji na praktyki zawodowe.

Przedmiotem praktyk jest stworzenie i zrealizowanie planu 10 spotkań dla grupy pacjentek CTZO w przedziale wiekowym 18-30 lat. Spotkania mają mieć charakter zajęć psychoedukacyjnych poruszających tematykę asertywności, samopoznania i akceptacji własnego ciała z elementami grupy wsparcia.

Zapewniamy opiekę merytoryczną, udostępniamy lokal oraz organizujemy grupę pacjentów. Spotkania odbywałyby się w środy w godzinach wieczornych od 20 do 21:30 raz na dwa tygodnie począwszy od października 2017 roku.

Praktyki zakończone są zaświadczeniem o ich odbyciu. Jest także możliwość wpisania ich do indeksu.

Aplikacje zawierającą CV oraz wstępny plan 10 spotkań prosimy wysyłać na adres kontakt@ctzo.org z tytułem "Grupa wsparcia". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami!

 

PRAKTYKI ZAWODOWE - KSIĄŻKA DO AUTOTERAPII

Dla osób z zacięciem pisarskim, absolwentów lub studentów ostatnich lat psychologii, chcących uczestniczyć w ciekawym projekcie Centrum - oferujemy możliwość współtworzenia publikacji mającej mieć charakter podręcznika wspierającego proces terapeutyczny.

Jeżeli interesuje Cię tematyka zaburzeń jedzenia, czytasz publikacje na ten temat, sam przechodziłeś/przechodziłaś przez nie i chcesz pomóc innym - zapraszamy do współpracy!

Poszukujemy trzech osób, które współtworzą trzy odrębne rozdziały. Zapewniamy opiekę merytoryczną oraz oferujemy spotkania szkoleniowe zwiększające wiedzę dotyczącą przyczyn powstawania, rozwoju i utrzymywania się zaburzeń odżywiania.
Wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, istnieje możliwość wpisania praktyki do indeksu oraz oczywiście osoby te będą wpisane, jako współautorzy publikacji.

Wstępnie zakładamy iż projekt potrwa od pół roku do roku.

Osoby zainteresowane prosimy o wiadomość z krótkim przedstawieniem własnej osoby i motywacji do podjęcia takiej współpracy na kontakt@ctzo.org

Nasi Partnerzy