Centrum terapii i informacji
Konferencja w Poznaniu

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową "Rozmiar w Umyśle". 


W interdyscyplinarnej konferencji wezmą udział psychologowie i dietetycy, a podejmowane będą tematy cielesności, obrazu ciała oraz zaburzeń odżywiania. Podczas wydarzenia odbędzie się panel ekspercki, panel studencko-doktorancki oraz sesja posterowa. Na zakończenie będzie można wziąć udział także w warsztatach praktycznych. 
Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału czynnego przyjmowane są do 14 kwietnia, a zgłoszenia udziału biernego do 20 kwietnia. 
Data: 13 maja 2017, godz. 8:00-20:00
Miejsce: Sala Śniadeckich, Collegium Maius, UAM. ul. Fredry 10, Poznań. 
Organizator: Koło Naukowe Zaburzeń  Odżywiania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/rozmiarwumysle/ 
https://rozmiarwumysle.wordpress.com/
Kontakt: knzo.uam@gmail.com

Nasi Partnerzy